Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty

Wypełnienie wniosku o wydanie dowodu osobistego może być prostym procesem, jeśli masz odpowiednie informacje i zrozumiesz kroki niezbędne do jego uzupełnienia. Wniosek ten jest kluczowym dokumentem, który umożliwia otrzymanie nowego dowodu tożsamości lub jego odnowienie. Poznanie procesu wypełniania wniosku może zaoszczędzić czas i ułatwić całą procedurę.

Z przyjemnością dzielimy się materiałem, który powstał dzięki współpracy z magazynpracy.pl

Jak wypełnić wniosek o dowód

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się z kilku sekcji wymagających podania osobistych danych. Najpierw należy uzupełnić informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL i adres zamieszkania.

Kolejnym krokiem jest podanie informacji o dokumentach, na podstawie których zostanie wydany nowy dowód. W przypadku utraty lub kradzieży poprzedniego dokumentu, należy to również odpowiednio zaznaczyć i podać numer dokumentu do unieważnienia.

Ważnym elementem wniosku jest także miejsce i data składania oraz podpis wnioskodawcy. Upewnij się, że wszystkie informacje są czytelne i poprawne, by uniknąć niepotrzebnych opóźnień w procesie wydania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego: przykład

Poniżej znajdziesz przykładowe wypełnienie wniosku o dowód osobisty:

Nazwisko i Imię: Nowak Jan
Data urodzenia: 01.01.1990
Miejsce urodzenia: Warszawa
Obywatelstwo: Polskie
Numer PESEL: 12345678901
Adres zamieszkania: ul. Kwiatowa 5, 00-001 Warszawa
Poprzedni numer dowodu: ABC123456
Data i miejsce składania: Warszawa, 21.11.2023
Podpis: [Podpis]

Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

Po uzupełnieniu wszystkich pól zgodnie z prawdą, sprawdź dokładnie wniosek pod kątem poprawności danych. Pamiętaj o czytelności i zgodności z dokumentami tożsamościowymi. Staranne wypełnienie wniosku zapewni szybszą i sprawniejszą procedurę otrzymania nowego dowodu osobistego.

Faqs

Jak wypełnić wniosek o dowód?

Aby wypełnić wniosek o dowód osobisty, należy podać dokładne dane osobowe, informacje o poprzednim dokumencie tożsamości oraz miejsce i datę składania.

Wzór wypełnienia wniosku o dowód osobisty?

Przykładowy wzór wypełnienia wniosku o dowód osobisty może zawierać informacje o tożsamości, poprzednim numerze dowodu, miejscu i dacie składania.

Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego – co dalej?

Po wypełnieniu wniosku należy go złożyć w odpowiednim urzędzie wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie rozpocznie się proces wydania nowego dowodu osobistego.

Zobacz także:

Photo of author

Wojciech

Dodaj komentarz